Cine suntem și ce facem?


Necesitatea educarii continue a medicului veterinar a avut ca rezultat infiintarea Societatii Române Veterinare de Ortopedie (SRVO) . Principala preocupare a societatii este de oferi membrilor săi posibilitatea perfecţionării continue prin organizarea de manifestări dedicate celor interesaţi de acest segment.

Conferinţele, workshop-urile, congresele au ca scop informarea membrilor despre noutăţile ştiinţifice şi tehnologice din domeniu şi de a promova tehnici noi de terapie, şi mai ales de a facilita contactul cu specialişti consacraţi internaţionali. Această dorinţă de evoluţie firească în viaţa medicală, este impusă şi de proprietarii pacienţilor noştii, proprietari care au devenit din ce în ce mai pretenţioşi şi mai bine informaţi asupra inovaţiilor din domeniu.


Misiune și viziune


 • Organizarea de conferințe, workshopuri de ortopedie veterinară;

 • Organizarea de module de pregătire continuă pentru medicii veterinari;

 • Cultivarea spiritului de comunitate profesională și creșterea demnității medicilor veterinari din România;

 • Sprijinirea medicilor veterinari și a instituțiilor de profil;

 • Ridicarea nivelului științific și profesional al membrilor Asociației prin schimbul de informații pe teme de medicină veterinară.

 • Păstrarea prestigiului şi onoarei profesiunii de medic veterinar în societate, de aplicare şi respectare a legilor statului de către membrii săi;

 • Colaborarea cu instituţiile de învăţământ, institutele de cercetări, serviciile sanitare veterinare, organizaţiile ştiinţifice şi profesionale veterinare;

 • Stabilirea şi desfăşurarea unor activităţi de cooperare cu alte asociaţii profesionale şi ştiintifice, care participă la asigurarea sănătăţii publice prin prevenirea bolilor transmisibile – comune omului şi animalelor;

 • Colaborarea cu diferitele organizații și instituții internaționale științifice și profesionale, cu asociații și societăți similare din alte țări;

 • Participarea la dezvoltarea și răspândirea științelor veterinare, precum și la continua perfecționare a pregătirii profesionale, a liberei practici medicale veterinare;

 • Sprijinirea activității științifice și profesionale a membrilor săi și stimularea acestora prin evidențieri, premieri, burse de studii ș.a. sprijinirea acțiunilor de specializare și perfecționare pe profiluri, de acordare a gradelor profesionale;

 • Organizarea de manifestări științifice și profesionale: sedințe de comunicari și referate, conferințe, seminarii, consfătuiri, mese rotunde, simpozioane, congrese.

 • Organizarea și sprijinirea unor acțiuni de întrajutorare și asigurare pentru răspundere civilă profesională

 • Apararea sănătății animalelor și a oamenilor;

 • Cresterea demnității medicilor veterinari din Romania;

 • Cresterea nivelului de recunoastere a contributiei medicinii veterinare romanesti la dezvoltarea economiei;

 • Respectarea principiilpr de deontologie medicala veterinara, cultivarea sentimentelor de stima, cofraternitate si susținere colegiala.

Consiliul director

Te rugam sa introduci cat mai corect datele solicitate!Sponsori