Societatea Română Veterinară de Ortopedie


Necesitatea educarii continue a medicului veterinar a avut ca rezultat infiintarea Societatii Române Veterinare de Ortopedie (SRVO). Principala preocupare a societatii este de oferi membrilor săi posibilitatea perfecţionării continue prin organizarea de manifestări dedicate celor interesaţi de acest segment.
Conferinţele, workshop-urile, congresele au ca scop informarea membrilor despre noutăţile ştiinţifice şi tehnologice din domeniu şi de a promova tehnici noi de terapie, şi mai ales de a facilita contactul cu specialişti consacraţi internaţionali. Această dorinţă de evoluţie firească în viaţa medicală, este impusă şi de proprietarii pacienţilor noştii, proprietari care au devenit din ce în ce mai pretenţioşi şi mai bine informaţi asupra inovaţiilor din domeniu.

Evenimente organizate de Societatea Română Veterinară de Ortopedie

Societatea Română Veterinară de Ortopedie este prezentă și activă în multiple evenimente și conferințe tematice.

Sponsori